Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fremhever samarbeid med Pensjonistforbundet

Helseministeren presenterer planer for arbeidet med stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme», og vektlegger Pensjonistforbundets rolle i arbeidet.

Forbundsleder Jan Davidsen og helseminister Ingvild Kjerkol (bak) i samtale med beboere i Pastor Fangens vei 22. (Foto: Anne Hanshus)

Forbundsleder Jan Davidsen og helseminister Ingvild Kjerkol (bak) i samtale med beboere i Pastor Fangens vei 22. (Foto: Anne Hanshus)

Regjeringen vil gjøre det trygt for eldre å bo hjemme lenger. Pensjonistforbundet representerte brukerorganisasjonene da helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol torsdag informerte om planene for Stortingsmeldingen Bo trygt hjemme. 

– Jeg er glad for at forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, er med i dag. Han har en viktig stemme for de organisasjonene som samarbeider med oss om en bedre eldrepolitikk. Pensjonistene i Norge bikket i fjor en million i antall - og det at de organiserer seg gjør at vi sammen kan sørge for en eldrepolitikk som treffer behovet enda bedre. Da er samarbeidet med brukere, pårørende og organisasjonene som Pensjonistforbundet viktig, sier Kjerkol.

Fremtidsrettet

Ministeren presenterte planene for stortingsmeldingen på bo- og aktivitetssenteret Pastor Fangens vei 22 i Nordre Aker bydel i Oslo. Dette er et fremtidsrettet seniorhus, med både boliger, frisklivstilbud og en sosial møteplass for flere generasjoner i bydelen.

Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, understreket at det er viktig å se og møte det enkelte menneskes behov.

– Dette er et flott prosjekt som vi i Pensjonistforbundet gjerne skal være med og støtte. Det er et veldig godt eksempel på hva som er mulig å få til når rammene legges til rette for det. Ikke minst når du har en proaktiv ledelse og en kultur for det. Oslo har jo lenge jobbet for et aldersvennlig samfunn, sier Davidsen.

Historisk milepæl

– I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Det er en historisk milepæl. For å møte den kraftige økningen i antall eldre, må vi omstille oss og finne enda bedre boløsninger for eldre, sa statsråd Kjerkol, og la til:

– Vi må inn i omsorgstrappa tidligst mulig med en helhetlig tilnærming til de tjenester som skal ytes. Det må utvikles aktive, trygge og inkluderende boformer for at eldre skal kunne bo og leve hjemme lengst mulig.

Seniorhuset har lagt stor vekt på bred, tverrsektoriell tenking. Hit kommer beboere fra nærmiljøet til ulike dagtilbud, her bor godt voksne kvinner og menn og tar del i ulike aktiviteter gjennom store deler av døgnet. 

Et annet viktig element ved seniorhuset er at det har åpnet for at studenter er medboere. Det gir rom for spennende tilnærming og erfaringsutveksling på tvers av generasjoner. I nærmeste nabolag finnes skole og barnehage som bidrar til ytterligere liv og røre. De godt voksne brukerne har sågar vært i barnehagens klatrevegg.