Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Framtidas sykepleiere

På det åpne møtet til Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 26. september i +Huset, Holmen vil lege og undervisningsleder for framtidas spesialister i allmennsykepleie, Espen Kolstad Heen, fortelle om hvordan opplegget er.

Den kommunale helsetjenesten trenger flere fagpersoner som kan håndtere komplekse sykdomssituasjoner i årene framover, og denne utdannelsen er ment å avhjelpe en slik situasjon. På første videreutdanningsåret trener disse sykepleierne på å samtale med og undersøke pasienter for å avklare vanlige diagnoser, eksempelvis lungebetennelse, hjertesvikt og lavt stoffskifte.

Til høyskolen trengs frivillige med en eller flere sykdommer som er villige til å fortelle om sine symptomer og plager, og gjerne bli undersøkt klinisk slik det foregår på et fastlegekontor.

På møtet mandag har våre medlemmer anledning til å kunne tegne seg som frivillig og bidra til at framtidas sykepleiere blir så gode som mulig.

Møtet begynner kl. 1800. Bevertning og utlodning.