Framtidas sykepleiere

På det åpne møtet til Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 26. september i +Huset, Holmen vil lege og undervisningsleder for framtidas spesialister i allmennsykepleie, Espen Kolstad Heen, fortelle om hvordan opplegget er.

Den kommunale helsetjenesten trenger flere fagpersoner som kan håndtere komplekse sykdomssituasjoner i årene framover, og denne utdannelsen er ment å avhjelpe en slik situasjon. På første videreutdanningsåret trener disse sykepleierne på å samtale med og undersøke pasienter for å avklare vanlige diagnoser, eksempelvis lungebetennelse, hjertesvikt og lavt stoffskifte.

Til høyskolen trengs frivillige med en eller flere sykdommer som er villige til å fortelle om sine symptomer og plager, og gjerne bli undersøkt klinisk slik det foregår på et fastlegekontor.

På møtet mandag har våre medlemmer anledning til å kunne tegne seg som frivillig og bidra til at framtidas sykepleiere blir så gode som mulig.

Møtet begynner kl. 1800. Bevertning og utlodning.