Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fra medlemsmøte 14.9.

Austrått Bydelshus

Foredragsholder Solveig Økland

Foredragsholder Solveig Økland

Leder Geirmund Åreskjold ønsket velkommen. Prosjektleder Solveig Økland fra Sandnes Kommune fortalte om planene kommunen har når befolkningen blir eldre. Det er i gruppen demens som øker mest. Hun anslår at i 2025 vil 1,49% være demente. I 2040 øker det til 2,51% og i 2050 vil gruppen demente ha økt til 3,26%.

Kommunen ruster opp med å planlegge mange nye sykehjemsplasser og å ta i bruk mange nye digitale løsninger.

Den nye kommuneoverlegen stakk innom og presenterte seg.

Praten gikk godt rundt på bordene i i kaffepausen blandet de ca 60 frammøtte.

Jan Salve Torgersen informerte om Data kafe hver tirsdag kl 10-12 på Frivilligsentralen i Langgaten 76.

Hilde Mortensen og Sarah Berge gir «en til en» datahjelp tirsdager kl 10-13. Ring og bestill tid. Hilde tlf 92402092. Sarah tlf 47890022.

På samme adressen er det rådgivning tirsdag og torsdag kl 10-12. Ring 90500585 for timeavtale. Eller mail radgivningskontoret@lyse.net

Jan fortalte om Pensjonistalliansen som er et samarbeid mellom flere andre pensjonistforeninger i kommunen.

Mange gikk fornøyde hjem med dagens gevinst som var flott lyng.