Fra markeringen på Sølvberget tirsdag 7. juni

Snaue 100 stk møtte opp.

Dagens markering startet kl 12. Snaue 100 stk deltok. Geirmund og undertegnede var styrets representanter og 2 medlemmer fra lokal laget deltok også. Til sammen er vi nesten 600 medlemmer i Sandnes, så en får si at oppmøte var labert.

God apell av sentralstyremedlem Else Ormaasen. 4,8% er det magiske tallet. Det jobbes med å heve minstepensjonen opp til EU’s 260000. Kvinner utgjør 85% av minstepensjonistene i Norge.

 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.