Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fra markeringen på Sølvberget tirsdag 7. juni

Snaue 100 stk møtte opp.

Dagens markering startet kl 12. Snaue 100 stk deltok. Geirmund og undertegnede var styrets representanter og 2 medlemmer fra lokal laget deltok også. Til sammen er vi nesten 600 medlemmer i Sandnes, så en får si at oppmøte var labert.

God apell av sentralstyremedlem Else Ormaasen. 4,8% er det magiske tallet. Det jobbes med å heve minstepensjonen opp til EU’s 260000. Kvinner utgjør 85% av minstepensjonistene i Norge.

 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.
 • Else Ormaasen
 • Noen av de frammøtte.
 • Representantene fra Sandnes lokallag.