Foreningsarrangement 2. halvår 2023.

Seniorsenteret kl. 17 - 19.30

Program: Musikalsk vertskap, kåseri, info PF,  bevertning og åresalg.

Program: Musikalsk vertskap, kåseri, info PF, bevertning og åresalg.

31. august:

Musikalsk vertskap: Knut-Sigurd Bygland og Nina Irslinger – «Happy days are here again».

Kåseri: Generalsekretær Kristin Ruud, Seniornett Norge – «Hvordan ufarliggjøre digitale utfordringer?»            

28. september

Musikalsk vertskap: Berges Husband – «På grensen til allsang»      

Kåseri: Professor i økonomi Bjarne Jensen – «Er økt antall eldre et problem for  kommuneøkonomien?» 

26. oktober – medlemmenes jubileumskveld – 50år! (Påmelding):

Kåseri: Pensjonert kommuneoverlege Dagfinn Haarr – «Livskvalitet – Hva er det?»

Jubileumshilsen fra Pensjonistforbundet

Musikalsk vertskap: Asbjørn Arntsen og Birte Myhrstad – «Sang og musikk fra fjern og nær»

30. november:

Musikalsk vertskap: Kristina Jølstad Moi og Torstein Andersen – «Syng og vær glad!»    

Kåseri: Politisk redaktør Vidar Udjus, Fevennen – «Politikkens utfordringer»           

14. desember – julemøte:

Musikalsk vertskap: Inger Sundberg, Kristina J. Moi/Aase H. R. Aabel, Elin Nygård og Torstein Andersen – «Merry Christmas!»        

Kåseri: Ann Kristin Olsen, tidligere Statsforvalter i Agder – «Hvordan få liv til årene»!