Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foreningsarrangement 2. halvår 2023.

Seniorsenteret kl. 17 - 19.30

Program: Musikalsk vertskap, kåseri, info PF,  bevertning og åresalg.

Program: Musikalsk vertskap, kåseri, info PF, bevertning og åresalg.

31. august:

Musikalsk vertskap: Knut-Sigurd Bygland og Nina Irslinger – «Happy days are here again».

Kåseri: Generalsekretær Kristin Ruud, Seniornett Norge – «Hvordan ufarliggjøre digitale utfordringer?»            

28. september

Musikalsk vertskap: Berges Husband – «På grensen til allsang»      

Kåseri: Professor i økonomi Bjarne Jensen – «Er økt antall eldre et problem for  kommuneøkonomien?» 

26. oktober – medlemmenes jubileumskveld – 50år! (Påmelding):

Kåseri: Pensjonert kommuneoverlege Dagfinn Haarr – «Livskvalitet – Hva er det?»

Jubileumshilsen fra Pensjonistforbundet

Musikalsk vertskap: Asbjørn Arntsen og Birte Myhrstad – «Sang og musikk fra fjern og nær»

30. november:

Musikalsk vertskap: Kristina Jølstad Moi og Torstein Andersen – «Syng og vær glad!»    

Kåseri: Politisk redaktør Vidar Udjus, Fevennen – «Politikkens utfordringer»           

14. desember – julemøte:

Musikalsk vertskap: Inger Sundberg, Kristina J. Moi/Aase H. R. Aabel, Elin Nygård og Torstein Andersen – «Merry Christmas!»        

Kåseri: Ann Kristin Olsen, tidligere Statsforvalter i Agder – «Hvordan få liv til årene»!