FORENINGER OG LAG I HORDALAND MØTTE FORBUNDSLEDER JAN DAVIDSEN RAA

14. april 2021 var de klart for et nytt møte på Teams for lederne i foreninger/lag i Hordaland, denne gangen med forbundsleder Jan Davidsen Raa. 43 deltok på det digitale møtet, og disse representerte nesten alle foreninger/lag i denne delen av fylket.

På våre digitale møter er det "mye grått hår" som en av deltakerne sa det så treffende.  Og mye erfaring og frivillighet.

På våre digitale møter er det "mye grått hår" som en av deltakerne sa det så treffende. Og mye erfaring og frivillighet.

For nesten 2 måneder siden hadde Pensjonistforbundet Hordaland sine foreninger og lag sitt første møte digitalt på Teams. Da det ble invitert til nytt møte - og denne gangen med forbundsleder Jan Davidsen Raa - var det mange som satte pris på å få bruke den nye lærdommen i et nytt møte, og enda flere tillitsvalgte ba om - og fikk -nødvendig oppæring.

43 tillitsvalgte fikk høre en opplagt forbundsleder innlede om trygdeoppgjøret og regjeringens beregningsmodell som forbundet har protestert på, Covid19 og hvordan viruset har påvirket organisasjonen, landsmøtet som skulle vært arrangert i år og som nå er utsatt, medlemsutviklingen, kompetanseoppbygging, digital kunnskap, kommuneøkonomien, boligpolitikk, eldredagen 1. oktober, valgkampen og om en rekke andre områder forbundet jobber på. Han var selvsagt også innom forbundets 70 årsjubileum.

Etter innledningen var det mange tillitsvalgte som hadde spørsmål og innspill til forbundslederen.

Møter som dette er viktige både for forbundet og for fylkesforeningen, som ellers ikke ville fått de samme innspillene og de gode ideene fra det lokale organisasjonsleddet. Møtene er også viktige for tillitsvalgte som kan utveksle erfaringer som kommer mange til nytte.

Vi håper at vi snart kan åpne for fysiske møter og aktiviteter igjen. Men møter på teams er kommet for å bli etter de gode erfaringene vi har gjort oss i forhold til å treffe alle tillitsvalgte samtidig.