Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foreningens fysiske årsmøte er avlyst. Behandling av årsmøte-papirer, godkjenning og valg vil skje pr. post/brev.

Grunnet den pågående pandemien er det fysiske årsmøtet i Drammen Pensjonistforening avlyst. Se videre informasjon for detaljer.

Leder Kine Langum

I samråd med Pensjonistforbundet Buskerud har vi besluttet å behandle årsmøtepapirene, godkjenning og valg pr. post/brev.

De av medlemmene som ønsker saker til behandling og/eller ønsker å få tilsendt årsmøtepapirene bes melde dette til sekr. Barbro Bylund tlf./SMS: 992 62 349 eller e-post: barbro.bylund@hotmail.no innen 12. april. Til vi sees igjen, hold dere friske!

                 Hilsen Styret i Drammen Pensjonistforening