Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foreløpig møteplan høsten 2023

Styret arbeider med planen for høsten. Da det er forholdsvis trangt på Kafe Raus, har vi søkt om å få være i Badet, men har ikke fått klarsignal fra kommunen ennå. Vi ønsker oss følgende onsdager: 20/9, 18/10 og 15/11. Julebord 6/12 - sted og innhold bestemmes seinere. Dette er bare en foreløpig orientgering.

Flyfoto av Sundet

Flyfoto av Sundet