Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foredrag om energi fra havet

Professor Finn Gunnar Nielsen hadde foredrag om fremtidens energiforsyning

Her følger oppsummeringen med en gang

Her følger oppsummeringen med en gang

PF Fjell og Senioruniversitetet Øygarden og Sotra (SØS) inviterte til foredrag om energi fra havet var løsningen på fremtidens energiforsyning.

Foredraget var på Sotra Kino tirsdag 9.3, og smittevern var godt ivaretatt.

Det var over 50 tilhørere som tok del i et meget interessant foredrag om fremtidens muligheter for energiforsyning. Det var mange tema som ble forklart på en forståelig måte, og det var interessant å få mer kunnskap om utfordringene og mulighetene innen dette området. Foredraget var egentlig avtalt i september 2020, men ble avlyst siden vi stengte ned. Dette medførte imidlertid at vi fikk med oss oppdateringene som hadde skjedd på flere områder i slutten av fjoråret.

På bildet nedenfor vises hvordan Norge kan bli en stormakt i havvind. De tre rosa feltene på kartet viser for eksempel utbredelsen av havområdene som skal til dersom de tre alternativene med fremtidig utbygging iverksettes.

Benytt anledningene fremover til å delta på disse gratis foredragene vi arrangerer i samarbeid med SØS.

Professor Finn Gustav Nielsen viser behovet for areal ved alternative utbygginger med havvind

Professor Finn Gustav Nielsen viser behovet for areal ved alternative utbygginger med havvind