Foredrag for pensjonister på Tynset

Allan Fjelmberg

Allan Fjelmberg

Allan Fjelmberg

Ble ferdigutdannet lege i 2007. Han har bakgrunn som allmennlege og har siden 2012 arbeidet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer. I tillegg har han i perioder fungert som tilsynslege ved Fredheim Livsstilssenter.

Master i folkehelse og livsstilsmedisin

Han har samtidig videreutdannet seg innenfor livsstilsmedisin og fullførte i 2016 en mastergrad i folkehelse med fokus på livsstilsmedisin via Loma Linda universitetet i California.

​​

Loma Linda universitetet tilbyr utdannelse innenfor livsstilsmedisin mye på bakgrunn av ders omfattende forskning på livsstil og helse. Loma Linda er i tillegg ett av fem «blue zones» områder i verden hvor levealderen tradisjonelt er høyere enn andre steder. Befolkningen lever både lenge og sunt og har lavere forekomst av hjerte- og karsykdom, diabetes, overvekt og andre livsstilssykdommer.

Sertifisering i livsstilsmedisin

Fra og med 2017 har leger mulighet til å videreutdanne seg i livsstilsmedisin gjennom International Board of Lifestyle Medicine. Som første norske lege ble Allan sertifisert i livsstilsmedisin i november 2017.

Gjennom konsultasjoner, foredrag, artikler og andre folkehelserelaterte aktiviteter motiverer han mennesker til å utnytte potensialet som en sunn livsstil har både i forebygging, behandling og i en del tilfeller reversering av kroniske sykdommer.

Dette foregår i KJÆRENG GRENDEHUS i slutten av april.

Mere informasjon om dette følger senere.