Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Foredrag for pensjonister på Tynset

Allan Fjelmberg

Allan Fjelmberg

Allan Fjelmberg

Ble ferdigutdannet lege i 2007. Han har bakgrunn som allmennlege og har siden 2012 arbeidet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer. I tillegg har han i perioder fungert som tilsynslege ved Fredheim Livsstilssenter.

Master i folkehelse og livsstilsmedisin

Han har samtidig videreutdannet seg innenfor livsstilsmedisin og fullførte i 2016 en mastergrad i folkehelse med fokus på livsstilsmedisin via Loma Linda universitetet i California.

​​

Loma Linda universitetet tilbyr utdannelse innenfor livsstilsmedisin mye på bakgrunn av ders omfattende forskning på livsstil og helse. Loma Linda er i tillegg ett av fem «blue zones» områder i verden hvor levealderen tradisjonelt er høyere enn andre steder. Befolkningen lever både lenge og sunt og har lavere forekomst av hjerte- og karsykdom, diabetes, overvekt og andre livsstilssykdommer.

Sertifisering i livsstilsmedisin

Fra og med 2017 har leger mulighet til å videreutdanne seg i livsstilsmedisin gjennom International Board of Lifestyle Medicine. Som første norske lege ble Allan sertifisert i livsstilsmedisin i november 2017.

Gjennom konsultasjoner, foredrag, artikler og andre folkehelserelaterte aktiviteter motiverer han mennesker til å utnytte potensialet som en sunn livsstil har både i forebygging, behandling og i en del tilfeller reversering av kroniske sykdommer.

Dette foregår i KJÆRENG GRENDEHUS i slutten av april.

Mere informasjon om dette følger senere.