Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

FEMINISMEN HAR INGEN ALDER

Den 8. mars 2022 er det 50 år siden jentene gikk ut og demonstrerte for likestilling. På tvers av organisasjoner - politiske og faglige - ble det nedsatt komiteer som var ansvarlige for arrangementene, det ble laget paroler og det ble mobilisert til demonstrasjonstog over hele landet.

Forslag til Pensjonistforbundets paroler til 8. mars demonstrasjonen 2022

Forslag til Pensjonistforbundets paroler til 8. mars demonstrasjonen 2022

Kvinnedagen 8. mars er 50 år. Dette skal markeres. Og vi skal delta. For det er vår generasjon som gikk ut i gatene for likestilling og likeverd. Vi har vært med på å forandre samfunnet gjennom kravene våre. Og vi må ikke lene oss tilbake og tro at vi har kommet til veis ende med krav. Fortsatt er det svært mange kvinner som har en pensjon langt under EUs fattigdomsgrense. Noen år hjemme med barn, deltidsarbeid og lave lønninger har ikke ført til de store pensjonsutbetalingene.

Mange av Pensjonistforbundets medlemmer husker tilbake til 8. mars 1972 hvor kvinnene "tok skjeen i egen hånd" og marsjerte ut i gatene med krav om blant annet selvbestemt abort, barnehageplasser, lik lønn for likt arbeid og alt som var viktige krav for å oppnå likestilling og likeverd i Norge. Det var i begynnelsen av 70-årene kvinnene i Norge for alvor tok steget ut i arbeidslivet og med rette kunne stille krav til samfunnet for å kunne ha en jobb og samtidig ha barn.

Pensjonistforbundet vil i år delta aktivt i 8.mars-arrangementer der dagen markeres. I Bergen er allerede forbundet representert i 8. mars-initiativet som det heter i kommunen. Ågot Himle, som er leder av Voss Pensjonistlag, men samtidig medlem av Pensjonistforeningen tilknyttet Fagforbundet Årstad har deltatt i planleggingen av 8. mars arrangementer fra 1972, og Ågot har fremdeles gløden som skal til for å representere Pensjonistforbundet i 8.mars-initiativet, og i år får hun også fylkesleder Vigdis Ravnøy med i 8. mars-initiativet.

Men samtidig trenger vi flere kvinner som har lyst til å være med i en komite med Ågot Himle og Vigdis Ravnøy slik at vi sammen kan planlegge både deltakelse i toget, og eventuelt et arrangement eller et treff etter toget.

Foreningene i Bergen ble orientert på møte fredag 21. januar og bedt om å snakke med kvinnelige medlemmer som har lyst til å være med i planleggingen. Men har du som leser denne siden ikke hørt fra lederen i din forening. og har lyst til å bli med, kan du ringe Pensjonistforbundet Hordaland på telefon 46321535.

Parolene være blir som på bildet.

HUSK Å SETTE AV 8. MARS. DEMONSTRASJONSTOGET VIL GÅ OM ETTERMIDDAGEN, OG SÅ SNART VI VET KLOKKESLETT KOMMER DET UT.

Og vi inviterer både kvinner og menn til å ta del i demonstrasjonstoget.

Vi gamle går ikke hjem - Vi går i tog for et mer rettferdig samfunn.