Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

FELLESMØTE PÅ SKOGFOSS ONSDAG DEN 4. MAI KL 13

Pasvikdalen Pensjonistforening inviterer til Fellesmøte onsdag den 4. mai . Kirkenes Pensjonistforening setter opp buss med avgang fra Pensjonisten kl 12. Bindende påmelding på Pensjonisten fra og med den 20.04 - pris for bussen er 100 kr. Det blir foredrag, mat, allsang, kaffe og lotteri. Ta med gevinst!