FELLESMØTE PÅ SKOGFOSS ONSDAG DEN 4. MAI KL 13

Pasvikdalen Pensjonistforening inviterer til Fellesmøte onsdag den 4. mai . Kirkenes Pensjonistforening setter opp buss med avgang fra Pensjonisten kl 12. Bindende påmelding på Pensjonisten fra og med den 20.04 - pris for bussen er 100 kr. Det blir foredrag, mat, allsang, kaffe og lotteri. Ta med gevinst!