Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

FELLESMØTE PÅ SAMFUNNSHUSET - "STINN BRAKKE"

Kirkenes Pensjonistforening inviterte til høstens fellesmøte mandag. Nesten 130 pensjonister fra Neiden, Pasvikdalen og Kirkenes Pensjonistforening deltok. Ordfører Lena N Bergeng orienterte om kommunens omsorgstilbud - og ikke minst om utfordringene fremover. Meget god musikk med Dag Pedersen fra Tana. Fantastisk åresalg med en haug av gevinster! Sentralstyremedlem Nils-Edvard Olsen presenterte kort aktuelle saker fra Sentralstyret. Ros til Centrum kafe for meget gode snitter og kaffe. Visit leverte meget god kake. Alltid fornøyelig å ha med vaktmester Rune å gjøre!