Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fellesmøte Alvdal/Tynset Pensjonistforbund

Fellesmøte

Thor Granrud (Leder i Alvdal Pensjonistforening)

Thor Granrud (Leder i Alvdal Pensjonistforening)

Fellesmøte for Alvdal og Tynset Pensjonistforening

avholdes på Frich`s Alvdal, tirsdag 5. april kl. 13,00

Gratis buss for tynsetinger fra Alfarheim kl. 12,15

Påmelding på marsmøtet, eller til Brit Goro tlf 980 67 093

Inngang kr. 100,00

Kjell Arne Hugubakken

Tynset Pensjonistforening