Fellesmøte Alvdal/Tynset Pensjonistforbund

Fellesmøte

Thor Granrud (Leder i Alvdal Pensjonistforening)

Thor Granrud (Leder i Alvdal Pensjonistforening)

Fellesmøte for Alvdal og Tynset Pensjonistforening

avholdes på Frich`s Alvdal, tirsdag 5. april kl. 13,00

Gratis buss for tynsetinger fra Alfarheim kl. 12,15

Påmelding på marsmøtet, eller til Brit Goro tlf 980 67 093

Inngang kr. 100,00

Kjell Arne Hugubakken

Tynset Pensjonistforening