FANTASTISK VELLYKKET MEDLEMSMØTE DEN 25.10.21

90 medlemmer fylte Pensjonisten denne mandagen til medlemsmøte. Ikke en stol var ledig. Stemningen har utrolig god! Flere nye ansikter var å se! Dette var en stor inspirasjon for Styret å se at vi er i gang igjen etter pandemien.

Utsnitt fra medlemsmøtet

Utsnitt fra medlemsmøtet

Sparebank1 Kirkenes presenterte seg. Presenterte de nye lokalene sine og ikke minst de mulighetene de hadde for å gi bistand og opplæring i de elektroniske banktjenestene ovenfor sine kunder og oss pensjonister.

Videre var det kaffe/vaffel og bløtkake med påfølgende åresalg. Gevinsthaugen var formidabel! Ellen Mari's miljøposter (stoffposer) i stedet for plast og papirinnpakning ser ut til å ha truffet godt - et lite, men viktig miljøtiltak!

Styreleder orienterte om aktuelle saker: Busstur til Nuorgam den 16. november, viktigheta av medlemsverving - få med yngre pensjonister, julebord den 11.12, åpent møte med Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen den 6.12, neste medlemsmøte den 13.12 og etterlyste forslag til temaer på våre møter.

Eldrerådets leder orienterte om aktuelle saker, bla nye sykehjemsplasser og utfordringen med ikke-vaksinerte helsearbeidere.

Leif og Kjell sto for allsang og musikk!

Lokallagslederen

Lokallagslederen

Fullt hus på Pensjonisten

Fullt hus på Pensjonisten

Sparebank1 sine representanter i bakgrunnen

Sparebank1 sine representanter i bakgrunnen

Musikerne Leif og Kjell

Musikerne Leif og Kjell

Fullt rundt bordene

Fullt rundt bordene

Fullt hus

Fullt hus