Facebook kurs for lokalforeninger

Kurs for tillitsvalgte for å lære å lage egen side for pensjonistforeningen

Lydhøre deltagere på kurs med Yngve Thommesen på Tyrifjord Turisthotell, Vikersund

Lydhøre deltagere på kurs med Yngve Thommesen på Tyrifjord Turisthotell, Vikersund

Da ble det et nytt kurs med Yngve Thommesen som kursleder for lokalforeninger som vil ha sin egen side/gruppe på FACEBOOK. Det ble 20 deltagere, noen nye foreninger mens mange hadde vært på kurs før men ønsket en oppdatering og svar på spørsmål om bruk. 10 lokalforening var tilstede: Sigdal Pensjonistforening, Svelvik Pensjonistforening, Konnerud Pensjonistforening, Tyristrand Pensjonistforening, Hønefoss Pensjonistforening, Åmot Pensjonistforening, Vikersund Pensjonistforening, Pensjonistforbundet Nedre Eiker, Flå Pensjonistforening, Sokna Pensjonistforening. Kurset ble innledet med en diskusjon om datasikkerhet, noe som er veldig aktuelt i disse dager. Det er mye svindelforsøk nå både på e-post og via Facebook. Søk opp sidene trykk "liker" og følg sidene i ditt lokalsamfunn!