Førde Pensjonistlag - Årsmøte 2021

Etter fleire utsettingar tar vi no sjansen på å kalle inn til årsmøte 2021 på Thon Førde Hotell den 22. september 2021 kl 16 00. Helga Hjetland vil være vår gjest frå forbundet sentralt. Ho vil snakke om "Det eldrepolitiske biletet etter valet". Etter hennar innlegg og kaffipause med enkel servering vil det vere vanlege årsmøtesaker; årsmelding og rekneskap for 2020, aktivitetsplan og budsjett for 2021 og val. Dersom de har saker som de ønskjer skal takast opp ber vi om at de sender dei til Kjell Sandnes, tlf. 90846244 eller e-post: kjell.sandnes@enivest.net

Styret i Førde pensjonistlag inviterer til Årsmøte 2021.
Bak frå venstre: Odd Skrede, Kjell Sandnes, Jan Ryste og Åsmund Rakke. Framme frå venstre: Cilja Steen, Signe Marie Forthun og Esther Skei Klausen

Styret i Førde pensjonistlag inviterer til Årsmøte 2021. Bak frå venstre: Odd Skrede, Kjell Sandnes, Jan Ryste og Åsmund Rakke. Framme frå venstre: Cilja Steen, Signe Marie Forthun og Esther Skei Klausen

Vedlegg

Innkalling, årsmelding og rekneskap for 2020

20210222 Innkalling årsmøte 2021.doc