Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Et godt oppmøte i pensjonistforeningen

Orientering om Fremtidsfullmakt ga god oppslutting.

En lydhør forsamling.

En lydhør forsamling.

På medlemsmøte det 27.09.22 hadde vi tema om viktigheten av å lage fremtidsfullmakt for den enkelte. Dette er et arbeid som den enkelte må ta iniativ til, hvis det ønsker å lage en fremtidsfullmakt. Selvfølgelig vil mange av oss trenge hjelp til et slikt arbeid.

Renêe Tennås som foreleste om tema, gjorde en flott jobb og svarte også på mange spørsmål fra salen.

Det ble servert kaffe og vafler.

Møte ble avsluttet med 2 runder bingo som Hilde gjennomførte.

Renëe fenget forsamlingen med sitt innlegg

Renëe fenget forsamlingen med sitt innlegg