Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Et anderledes årsmøte.

Helt siden mars2020 og fram til idag har situasjonen for Kongsvinger Pensjonistforening vært preget av liten aktivitet.

Et anderledes årsmøte for 2020

Et anderledes årsmøte for 2020

Den sosiale kontakten har vært nesten fraværende på grunn av koronasituasjonen. Styret har nettopp hatt møte, i stedet for et årsmøte hvor medlemmene skulle møtes og vedta årsberetning, regnskap, valg og legge til rette for framdriften framover ble det dessverre anderledes i år. Ut fra sentrale retningslinjer har vi vedtatt at det sittende styret med vår leder Reidar Tangen i spissen fortsetter som før ut året 2021. Regnskap, årsberetning m.m. blir oversendt de rette instanser digitalt. Foreningen har også i 2020 gått med et positivt resultat og akkumulert har foreningen opparbeidet seg et betydelig overskudd, slik at vi har meget god handlingsevne i årene foran oss.

Dersom situasjonen tillater det planlegger vi en aktivitet sammen med Livsglede for Eldre i rådhusteatret over sommerferien samt en tur høsten 2021 for våre medlemmer. Flere opplysninger følger senere.

Våre sammenkomster så som møter, julebord etc. vil fra høsten av sannsynligvis ha lokalene for seniorsenteret i Schusslers veg 10, 2211 Kongsvinger som tilholdssted.

Til tross for ulike pålegg både fra sentralt og kommunalt hold, har kommunen med avdelingen for helse og mestring, eldrerådet og pensjonistforbundet sentralt behandlet og også løst flere oppgaver som vedrører oss pensjonister, jeg kan f.eks. nevne seniorsenteret som forventes å åpne i september, bedre lønnsbetingelser som blir vedtatt i slutten av mai, utnevnelse av eldreombud, nye nettsider, flere deltagere på vår facebookside og nettmøter (webinar) over ulike tema som berører vår målgruppe m.m.

Vi i styret ønsker alle våre medlemmer, potensielle medlemmer og også alle andre pensjonister en god sommer. Nå ser vi endelig lys i tunnelen, slik at vi kan møtes til sosialt samvær når en forhåpentligvis fin og varm sommer er over.

God sommer til dere alle !!