Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Et aldersvennlig Kragerø

- Vi blir stadig flere eldre, både i Norge og Kragerø. Et aldersvennlig Kragerø handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle.

Stine Skauen Anderssen forteller om innbggerundersøkelsen i Kragerø, og et aldersvennlig Kragerø

Stine Skauen Anderssen forteller om innbggerundersøkelsen i Kragerø, og et aldersvennlig Kragerø

Torsdag 26. oktober inviterte Kragerø kommune til et folkemøte om et aldersvennlig Kragerø.

Møtet ble ledet av kultursjef Harald Bothner og prosjektleder Stine S. Anderssen fra kulturkontoret. Kragerø kommune er med i et nettverk som ledes av Senteret for et aldersvennlig Norge. Etter at Stine S. Anderssen presenterte de foreløpige resultatene fra innbyggerundersøkelsen i Kragerø. Det var veldig interessant. Hun trakk fram spesielt de forholdene som kan være med å gjøre Kragerø til et aldersvennlig samfunn, og hva det betyr for oss: “-Vi blir stadig flere eldre, både i Norge og i Kragerø. Et aldersvennlig samfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle.”

Fremdeles er det mulig å svare på innbyggerundersøkelsen, siste frist er 31. oktober i år. Du finner den på kommunens hjemmesider; https://bit.ly/3QcIxUi .

Resultatene vil etter hvert bli presentert på Kragerø kommunes hjemmesider.

Etter at Stine hadde presentert denne undersøkelsen innledet Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge. Du kan finne her på hjemmesiden deres; https://www.aldersvennlig.no/

Hun fortalte blant annet at vi i Kragerø har en svært høy svarprosent på innbyggerundersøkelsen, i Kragerø er det nå over 900 som har svart, i Stavanger er det kun et par hundre. Så slik sett kan undersøkelsen bli et viktig bidrag for å utvikle kommunen vår.

Anne Berit Rafoss presenterte både hvordan framtidsutsiktene ser ut for Norge, hvilke myter vi må slå hull på. Blant annet synes på eldre. Eldre er ikke først og fremst en utgiftspost og byrde for lokalsamfunnet, men en ressurs. Hun snakket blant annet om alderisme, som er et begrep for diskriminering på grunnlag av alder, noe som eldre kan bli utsatt for. Et aldersvennlig samfunn handler om universell utforming, bolig, transport, samfunnsdeltakelse, medvirkning og kommunikasjon, får vi til gode løsninger her, vil det være gode bidrag til en bedre folkehelse for alle.

Eldre utgjør en betydelig ressurs, i dag bidrar pensjonister med omlag 52000 årsverk, og gir i alt et verdibidrag på omlag 29 milliarder kroner.

Etter innledningen var det en arbeidsøkt med gruppearbeid, hvor gruppene svarte på spørsmål om hva et godt møtested er, hva kommunen kan bidra med, hva den enkelte kan bidra med og hvilke aktiviteter vi kan ønske oss framover. Det var mye aktivitet, og mange gode forslag.

Alle de gode forslagene vil bli fulgt opp av kulturkontoret ved Stine S. Anderssen. Kvelden kan bli et viktig bidrag for å gjøre Kragerø til et enda mer aldersvennlig samfunn.

Det var et godt besøkt folkemøte, med interesserte og aktive innbyggere.

Det var et godt besøkt folkemøte, med interesserte og aktive innbyggere.

Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge

Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge