Ensomhet blant eldre av Tahar Haddad

Innlegg fra Nestleder i PF Telemark om ensomhet blant eldre

Vedlegg

Brev fra Tahar Haddad

Ensomhet blant eldre (002).docx