Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ensomhet blant eldre av Tahar Haddad

Innlegg fra Nestleder i PF Telemark om ensomhet blant eldre

Vedlegg

Brev fra Tahar Haddad

Ensomhet blant eldre (002).docx