Engasjerte pensjonister under markeringen foran Stortinget 7. juni

Stort engasjement under Pensjonistforbundets markering foran Stortinget. Fra Oppland dro en gruppe på rundt 25 personer med buss til Oslo.

Fra venstre fylkesleder i PF Oppland Per E. Furseth, medlem i Dal pensjonistforening Rolf Leirvik og nestleder i PF Oppland Polly Westlie

Fra venstre fylkesleder i PF Oppland Per E. Furseth, medlem i Dal pensjonistforening Rolf Leirvik og nestleder i PF Oppland Polly Westlie

Flere engasjerte pensjonister fra Oppland

Flere engasjerte pensjonister fra Oppland

Vi dro med buss fra Lillehammer kl 08.00 og hadde påstigninger flere steder underveis til Oslo. Bussjåfør var Erlend Knutsen-Øy, en dyktig og hjelpsom sjåfør med interessante historieberetninger. Han kjørte oss omtrent opp på trappa til Stortinget!

Rundt 1000 pensjonister hadde møtt opp på Eidsvolds plass. Det var appeller fra flere politiske partier og Pensjonistforbundets samarbeidende organisasjoner til jubel og applaus blant de mange fremmøtte.

På hjemveien stoppet vi for middag på Hadeland gjestegård og kl 18 var de siste tilbake i Lillehammer etter en vellykket tur.