Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Endelig samlet igjen

Etter halvannet år med samlinger på Teams, kunne Pensjonistforbundet denne uken arrangere landsstyremøte, SAKO-konferanse og helsekonferanse der deltakerne var fysisk til stede.

Helsekonferansen fikk en frisk start onsdag morgen, med kulturinnslag av Louis Jacoby som begeistret deltagerne. Foto: Johnny Syversen

Helsekonferansen fikk en frisk start onsdag morgen, med kulturinnslag av Louis Jacoby som begeistret deltagerne. Foto: Johnny Syversen

Omlag 140 representanter fra hele landet samlet seg på Quality Airport Hotel på Gardermoen tre dager denne uka. Tirsdag var det SAKO-konferanse, onsdag helsekonferanse og torsdag landsstyremøte i Pensjonistforbundet.

SAKO

SAKO-konferansen åpnet tirsdag med en gjennomgang av regjeringen Solbergs statsbudsjett for 2022 og hvilke føringer den nye regjeringen vil legge inn.

Deretter ble det en gjennomgang av den politiske situasjonen fremover, med bakgrunn i ny sammensetning av Stortinget og ny regjering med nye statsråder.

Deretter gikk SAKO-konferansen gjennom helseforetaksmodellen, endringer i bestemmelsene for regulering av pensjon og muligheter for å gjøre SAKO større.

Helsekonferanse

Helsekonferansen onsdag åpnet med et kulturelt innslag signert Louis Jacoby, før forbundsleder Jan Davidsen og leder i Helse- og sosialutvalget Wenche Karin Malmedal ønsket velkommen.

Deretter ble det en presentasjon av Eldreombudet, ved eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Utover dagen tok helsekonferansen videre for seg kvaliteten i utskrivingsprosessen fra sykehus (ved Ingvild Lilleheie, OsloMet), samhandling mellom fastleger og sykehus, samt helsefellesskap (ved Bente Heggedal Gerner, Ahus), samhandling i helsetjenesten (ved Mette Nord, Fagforbundet), geriatriske pasienters behov (ved geriater Sigurd Sparr), pårørendes ansvar (ved Anita Vatland, Pårørendealliansen), rusproblemer og psykiske problemer hos eldre (ved psykiater Arne Johannesen), og til slutt helsetjenester for eldre pasienter med flere alvorlige sykdommer (ved Sven Anders Haugtomt, nestleder i Helse- og sosialutvalget).

Samtidig med helsekonferansen ble det onsdag arrangert en samling for fylkessekretærene, der det blant annet ble opprettet egne Facebook-sider for alle fylkeslagene i forbundet. Gå til Facebook og søk etter ditt fylkeslag, eksempel "Pensjonistforbundet Agder" eller "Pensjonistforbundet Trøndelag", og følg oss!

Landsstyremøte

Landsstyremøtet torsdag tok for deg den politiske situasjon, regnskapet og tanker om 2022, fylkessekretærordningen, handlingsprogrammet og politiske prioriteringer fremover, samt strategi for verving frem mot landsmøtet i 2023.

Fylkessekretærene er samlet fysisk igjen etter halvannet år med pandemi og møter på Teams.

Fylkessekretærene er samlet fysisk igjen etter halvannet år med pandemi og møter på Teams.