Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Endelig kommer pengene

Det blir litt mer til jul i år.

Endelig får 1 million pensjonister pengene de har ventet på siden juni. 600 kroner ekstra til jul kommer godt med.

Endelig får 1 million pensjonister pengene de har ventet på siden juni. 600 kroner ekstra til jul kommer godt med.

Etter krav fra Pensjonistforbundet vedtok Stortinget i juni i år at pensjonen skulle øke med 5,36 prosent, med virkning fra 1. mai. Dette skjedde etter at regjeringen hadde tilbudt pensjonistene 4,99 prosent økning.

Selv om dette ble vedtatt i juni med virkning fra mai, har pensjonistene frem til nå kun fått økningen som regjeringen foreslo. Altså har 0,37 prosent av økningen manglet på pensjonsutbetalingene i 6-7 måneder. Dette tilsvarer rundt 600 kroner totalt med tilbakevirkende kraft til 1. mai.

Ville ta «litt tid»

Senest 30. september opplyste daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at det ville ta tid før pengene kom, fordi Nav først måtte avklare om utregningen skulle gjøres maskinelt eller manuelt.

Nå har endeling regjeringen gått ut med at om lag 1 million saker kan regnes ut maskinelt og at pengene disse pensjonistene har ventet på, kommer i desember. Fremdeles er det likevel rundt 5000 saker som må regnes ut manuelt, og disse er ventet utbetalt i februar 2022.

Overgangsordning

Det endrede trygdeoppgjøret betyr rundt 1000 kroner mer i årlig pensjon og en etterbetaling fra mai-november på om lag 600 kroner for den enkelte pensjonist. Alle som har pensjon over minstenivå får også en økning i årlig pensjon. Stortinget bevilget 650 millioner på årets budsjett til denne økningen.

Den særskilte omreguleringen for 2021 som gjennomføres i dag er et resultat av at 2021 er et overgangsår mellom de gamle reglene og de nye reglene, opplyser Regjeringen i en pressemelding

Omreguleringen er et resultat av at Pensjonistforbundet fikk gjennomslag for kravet om en noe høyere regulering av pensjonene enn det regjeringen Solberg opprinnelig ville gi. Stortingsflertallet støttet Pensjonistforbundet, og det ble dermed vedtatt en høyere økning. Vi er glade for at pengene nå endelig blir utbetalt.

For framtidige pensjonsutbetalinger vil reguleringen være snittet av lønns- og prisvekst.