Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Endelig et godt trygdeoppgjør

Vi klarte det: Et velfortjent løft for pensjonistene!

Forbundsleder Jan Davidsen oppsummerer resultater fra årets trygdeoppgjør på Youngstorget.

Forbundsleder Jan Davidsen oppsummerer resultater fra årets trygdeoppgjør på Youngstorget.

Forbundsleder Jan Davidsen møtte kl 11.30 i dag pressen på Youngstorget for å oppsummere resultatet av årets trygdeoppgjør.

Selv om Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll til statsråden, var forbundslederen fornøyd med resultatet.

- Vi har nedlagt mye arbeid opp mot de politiske partiene og Stortinget for å få endret situasjonen der pensjonistene år på år taper kjøpekraft. Selv om vi i dag sitter med en uenighetsprotokoll med regjeringen om det endelige resultatet, så er vi veldig stolt over at vi kommer til å få en regulering på de løpende pensjonene på nesten 4 prosent og en regulering fra 1. mai på 5 prosent, sa Davidsen og la til:

- Og så regner vi med at når Stortinget har fått sluttbehandlet protokollen for dette oppgjøret, så vil vi få et enda litt bedre resultat. 

Se pressekonferansen i opptak her:

Bakgrunnen for årets oppgjør er et nitid og langsiktig arbeid, der Pensjonistforbundet sammen med FrP og SV laget et felles forslag til pensjonsforlik, som de to partiene fremmet for Stortinget, og som ble behandlet i februar. 

Uenig med departementet

Dermed var flere år med tap av kjøpekraft for landets pensjonister en saga blott. 

Dette var vi klar over da vi gikk inn i årets trygdeoppgjør. Vi var imidlertid uenig med departementet i beregningsmåten, da vi holder fast ved at det skal kompenseres fullt ut for fjorårets avvik i lønnsstigning på 1,4 prosent. 

Det betyr: Når vi beregner årets økning, må vi legge til det som pensjonistene fikk for lite i fjor. Departementets tilbud er 3,58 prosent – vi krever 3,83 prosent. 

Selv om det ikke er snakk om store summer, er prinsippet viktig å holde fast ved, også med tanke på senere oppgjør. 

Les mer om dette og begrunnelsen for vårt standpunkt her.

Et velfortjent løft

Årets trygdeoppgjør vil gi en gjennomsnittspensjonist med ca. 250 000 i årspensjon rundt 1000 kroner mer i måneden fra mai. Et velfortjent løft for pensjonistene!

Du kan selv beregne hvor mye din pensjon vil øke ved hjelp av vår pensjonskalkulator.

Vi har nå fått tydelige signaler fra et flertall på Stortinget, bestående av SV, FrP, SP og AP om at de vil støtte vår beregningsmåte når trygdeoppgjøret kommer til sluttbehandling der. Det ser vi fram til – og det betyr at pensjonistene får enda litt mer. Vel fortjent, etter tap av kjøpekraft i fem av de siste seks årene.

I tillegg til det endrede reguleringsregimet, besluttet Stortinget også at pensjonistene skal forhandle om andre saker som er viktige for dem. Kravene våre i den sammenheng finner du i vedlagte dokument.

Vedlegg

Oppdatert 28.05.2021: Endelig protokoll trygdeoppgjøret 2021

Trygdeoppgjøret 2021 endelig Protokoll ASD Pensjonistforbundet.pdf