Endelig er vi blitt hørt

Fra Stortinget kommer gladmeldingen

Mellvin Steinsvoll    
Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Fra Stortinget kommer gladmeldingen om at det er slutt på det urettferdige trekket på 0,75 % i vår pensjon. Pensjonistforbundets mangeårige kamp for landets pensjonister har ført frem. Etter å ha opplevd nedgang i kjøpekraften siden 2015, vil nå pensjonistene i Norge få en mer rettferdig ordning. Takk til dere politikere som har sørget for dette.

En femtedel av den samlede norske befolkning er pensjonister når uførepensjonistene er medregnet. Ca. 250.000 av disse er medlemmer av Pensjonistforbundet. Hver dag står vi side om side både lokalt, regionalt og sentralt i arbeidet med å sikre landets pensjonister en rettferdig del av den norske velferden. Resultatene av dette arbeidet er både tydelig, sterkt og synlig.

En mer rettferdig løsning i reguleringssaken er på plass, men det er flere viktige saker som ligger på politikernes bord og som det forventes løsning i. En av disse svært viktige saker er at Pensjonistforbundet får gjeninnført retten til å kunne delta i forhandlinger når pensjonistenes økonomiske utvikling og velferd skal fastlegges og at Pensjonistforbundet gis plass i Teknisk beregningsutvalg TBU.

Et løft av minstepensjonen opp til EUs fattigdomsgrense er et annet svært rettferdig krav. I vårt gode Norge er det en skam at mange av de som gjennom et langt liv har deltatt i byggingen av vår velferd, skal måtte leve som fattige.  

Innføring av refusjonsordning i forb. med tannlegebesøk er et tredje viktig område. God tannhelse er godt for folkehelsen både fysisk og psykisk. For folk flest, er det uforståelig at det skal være forskjell i retten til refusjon om du er syk i tennene eller om problemene ligger i magen. Dårlig tannhelse gir dårlig livskvalitet.

I et valgår er det lov å håpe på løsninger. Når så de som stiller til valg vet at ca. 78 % av de 1,3 Mill pensjonister i Norge, går til urna 13. september, bør det være lov å håpe.