Endelig!!!

Songdalen Pensjonistforening hadde møte i Bestestua på Nodeland tirsdag 28. september 2021. Det første møte etter at de fleste restriksjonene var opphevet.

Da var det mulig å ønske velkommen med et godt håndtrykk.

Da var det mulig å ønske velkommen med et godt håndtrykk.

Ord for dagen er et fast innslag ved starten av møtet. Denne gangen var det Maien Tofteland som hadde oppdraget. Det hun hadde valgt å dele med oss, var et utvalg av danske Piet Heins slagferdige Gruk.

Ord for dagen er et fast innslag ved starten av møtet. Denne gangen var det Maien Tofteland som hadde oppdraget. Det hun hadde valgt å dele med oss, var et utvalg av danske Piet Heins slagferdige Gruk.

Det musikalske hovedinnslaget var det pianisten Willy Dag Ernst og fløytisten Tor Magne Vesterli som sto for. De hadde et halvtimes program som de hadde kalt "Musikk og fløyte og piano fra Wienerklassisismen", med innhold som spente fra ren instrumentalmusikk til gamle skolesanger som forsamlingen kunne nynne med på. Vesterli band det hele sammen med opplysninger og lune kommentarer.

Det musikalske hovedinnslaget var det pianisten Willy Dag Ernst og fløytisten Tor Magne Vesterli som sto for. De hadde et halvtimes program som de hadde kalt "Musikk og fløyte og piano fra Wienerklassisismen", med innhold som spente fra ren instrumentalmusikk til gamle skolesanger som forsamlingen kunne nynne med på. Vesterli band det hele sammen med opplysninger og lune kommentarer.

Hanne Helvik, som er fra Songdalen, viste bilder og fortalte fra Nigeria, der hun hadde bodd og arbeidet i et bistandsprosjekt. Dette ble bakgrunn for hennes masteroppgave, der hun beskriver forholdet mellom kristne og muslimer, som lever i konstant frykt for hverandre. Det ble et interessant innblikk i et konfliktområde som ikke ofte er fremme i media.------


Som vanlig var det sang og musikk, god mat og utlodning.


Tekst og bilder : Elen  Bente Syverstad

Hanne Helvik, som er fra Songdalen, viste bilder og fortalte fra Nigeria, der hun hadde bodd og arbeidet i et bistandsprosjekt. Dette ble bakgrunn for hennes masteroppgave, der hun beskriver forholdet mellom kristne og muslimer, som lever i konstant frykt for hverandre. Det ble et interessant innblikk i et konfliktområde som ikke ofte er fremme i media. ------ Som vanlig var det sang og musikk, god mat og utlodning. Tekst og bilder : Elen Bente Syverstad