Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En tur til Vietnam i 1974.

Helt på slutten av Vietnamkrigen, i 1974, reiste Lisa og Jens Martin Marcussen dit. Målet var å hente 2 små foreldreløse barn tilbake til Norge.

En tur til Vietnam i 1974.

Helt på slutten av Vietnamkrigen, i 1974, reiste Lisa og Jens Martin Marcussen til dit. Målet var å hente 2 små foreldreløse barn tilbake til Norge.

Historien fortalte Jens Martin til 70 medlemmer av Holt pensjonistforening på Holt menighetshus.

Dette var et dramatisk besøk i et krigsområde, men med et godt resultat, for Lisa, Jens Martin, Mai og Philip.

Han forteller om over 2000 små barn uten foreldre, på barnehjem, som ble stellet av alt for få hjelpere. Når de fikk mat, kalte Jens Martin det for foring. Det var slik det ble opplevd, når der satt hundrevis av barn på rekker og de fikk hver sin bolle med mat.

Denne opplevelsen må ha vert dominerende for adoptivbarn og adoptivforeldre.

Takk for et flott kåseri og en fin opplevelse. Den markerte seg hos oss som hørte deg.