Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En stor takk til Oddfinn Thue

En stor takk til Oddfinn Thue

Oddfinn Thue

Oddfinn Thue

På vårt årsmøte 14.september ble Oddfinn Thue takket av etter utallige år for arbeidet i vårt styre og for foreningen. Han har vært leder i 8 år og 1 år som nestleder.

I fylkesstyret har han vært 5 år som nestleder, 3 år som leder og sittet i landsstyret i 5 år.

De siste 7 år har han vært styremedlem, tur- og arrangement leder, og tatt medlemmene med på mange, mange fine turer. Han har vært æresmedlem fra 2013, og fått foreningens hedersbevis. Han har dessuten skrevet flere gode avisinnlegg vedr. eldresaken.

I forbindelse med foreningens jubileum har Oddfinn lagt ned stort arbeid både i jubileumskomiteen med jubileumsskriftet og selve arrangementene.

Vi takker for hans mangeårige innsats.