En stor takk til Oddfinn Thue

En stor takk til Oddfinn Thue

Oddfinn Thue

Oddfinn Thue

På vårt årsmøte 14.september ble Oddfinn Thue takket av etter utallige år for arbeidet i vårt styre og for foreningen. Han har vært leder i 8 år og 1 år som nestleder.

I fylkesstyret har han vært 5 år som nestleder, 3 år som leder og sittet i landsstyret i 5 år.

De siste 7 år har han vært styremedlem, tur- og arrangement leder, og tatt medlemmene med på mange, mange fine turer. Han har vært æresmedlem fra 2013, og fått foreningens hedersbevis. Han har dessuten skrevet flere gode avisinnlegg vedr. eldresaken.

I forbindelse med foreningens jubileum har Oddfinn lagt ned stort arbeid både i jubileumskomiteen med jubileumsskriftet og selve arrangementene.

Vi takker for hans mangeårige innsats.