Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

....en sommer er over....

.

Vi  imøteser en ny sesong!

Vi imøteser en ny sesong!

Vi har hørt at sommerens turer har vært vellykkede, og takk for det. Nå er det snart en ny sesong!

Vi henviser til møtereferatet for mai, for septemberprogrammet og videre.. Første møte blir som sedvanlig på Storstua på Koppang, tredje tirsdag i September, det blir den 19.

Adam på Frivilligsentralen trommet sammen lag og foreninger til møte forleden. Fra oss møtte leder Sigmund. (Vi var og tilstede). Sigmund la fram fakta om Pensjonistforeningen, slik som og andre ledere og nøkkelpersoner la fram for sine respektive foreninger.

Jørund viste oss , og underviste oss i bruk av Stor-Elvdal kommunes hjemmesider, som han redigerer for tiden. Der står nå også vi. Og med direkte link til "nærværende" som Balder sier. Hvis det er problemer med hjemmesider, kommunens eller våre, er Jørund behjelpelig. Tlf. 91338084

I leting etter våre hjemmesider snublet du sikkert over Fylkeslagets sider. Der står mye aktuellt stoff om også våre saker. Anbefales.