Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En seier for medlemsbevegelsen: 4000 foran Stortinget for å støtte oss!

Ja til forhandlingsrett på pensjon! Lik regulering for lønn og pensjon!

Tusenvis av engasjerte eldre møtte fram foran Stortinget 6. juni. (Foto: Nils Maudal)

Tusenvis av engasjerte eldre møtte fram foran Stortinget 6. juni. (Foto: Nils Maudal)

Opprinnelig publisert 20. juni 2019 – av Harald Olimb Norman

6. juni 2019 kommer til å stå med uthevet skrift i historiebøkene til Pensjonistforbundet. Maken til manifestasjon skal du lete lenge etter. 

Vi bad om drahjelp for å få blest om kampen for anstendig regulering av løpende pensjon i folketrygden. Og folk kom i tusentall. I busser fra Steinkjer, Trondheim, Lillehammer, Risør og et tyvetalls andre plasser kom de dundrende inn til hovedstaden. Samtidig satt Oslofolk seg på trikk og bane. Alle ville de være med å løfte Pensjonistforbundet og Utdanningsforbundets pensjonister i deres kamp for rettferdig pensjon. Det var en utrolig stemning hvor appellanter fikk kjempeapplaus, politikere ris og ros og det kulturelle innslaget fra Anders Rogg og Kine Hellebust fikk den rette allsangseffekten vi ønsket oss.

Vi skal bruke den dagen for hva den er verd. Både med hensyn til å fortelle at fellesskapet gir tyngde, ikke solistene. Felleskapet favner om dem som virkelig trenger talspersoner. Fellesskapet er oss, Pensjonistforbundet.

Vi har satt oss mål gjennom de vedtak som landsmøtet gjorde i 2018:

1)-Forhandingsrett på løpende pensjon i folketrygden

2)- Pensjon reguleres omlag på linje med lønnsvekst

3)- Resultatet av forhandlingene må til Stortinget for endelig behandling

4)- Pensjonistforbundet må få plass i teknisk beregningsutvalg (TBU)

6. juni 2019 var ikke starten på dette arbeidet. Mye har vært gjort før denne datoen, men den aldri så lille stoppen foran Stortinget var næringsrik og viste vei mot resultat. Regjeringspartiene er ikke enige innad i denne saken. Riktignok er det en enighet om Granvollerklæringen, men FrP vil gi oss både forhandlingsrett og regulering lik lønnsvekst. Det tolker jeg dithen at om Frp på et tidspunkt velger å gå ut av regjering ( les: bompenger) så er det flertall på Stortinget for en endring av reguleringsregimet. Hva endringen kan gå ut på er mye opp til Arbeiderpartiet. Om de endelig ser hvor ufarlig det er å gi oss tilbake forhandlingsretten så er vi veldig nær et gjennombrudd da Senterpartiet, SV og Rødt taler vår sak allerede. Det er kommunevalg til høsten og det er Stortingsvalg om to år. Alle eldre har stemmerett. Så enkelt er det.

Riktig god sommer alle sammen. Jeg plasserer meg der hvor jeg hører hjemme: Sammen med kona i Risør, tresjekte, reker og festivaler.

Hilsen Harald