Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En godt drevet forening

«Dere kan være stolte over å ha en så god forening som er så godt plantet i det sosiale og med påvirkningskraft politisk», sa leder av Pensjonistpartiet Østfold, Bjørn Eriksen, i sin hilsningstale.

Per Edvardsen (t.h.) ble gjenvalgt som leder av Pensjonistforbundet Fredrikstad.
Her sammen med leder av fylkeslaget, Bjørn Eriksen, som hilste årsmøtet. (Foto: Tor Andersen)

Per Edvardsen (t.h.) ble gjenvalgt som leder av Pensjonistforbundet Fredrikstad. Her sammen med leder av fylkeslaget, Bjørn Eriksen, som hilste årsmøtet. (Foto: Tor Andersen)

Vel 80 medlemmer hadde møtt fram da Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 26. februar holdt sitt årsmøte i +Huset på Holmen. Det ble lagt fram en fyldig årsrapport som omtalte åtte medlemsmøter, sommertur til Lysekil, samarbeid med Kulturværste og arbeidet til velferdsteknologiambassadørene. Et høydepunkt i 2023 var 10-årsjubileumsfesten på Scandic City Hotel for 120 medlemmer. Foreningen bevilget i sitt siste styremøte i fjor 2.500 kroner til Demenskoret.

Foreningen har god økonomi.

Årsmøtet vedtok alderspolitiske uttalelser om Omsorgsboliger og Etterlattepensjon.

Etter valgene består styret av: Per Edvardsen (leder), Kjell Ingvaldsen (nestleder), Leif Andersen (kasserer), Tor Andersen (sekretær), Tore Hæren, Reidar Borgen og Trond Augensen (styremedlemmer) samt Tom B. Johansen, Lene Paulsen og Arne Bergskaug (varamedlemmer).

Etter årsmøtet var det underholdning ved Margun Aasbrenn og Einar Sollem, servering og utlodning.