Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Elverum Pensjonistforening 2021

Valgte på årsmøtet

Bakerste rekek fra venstre Per Erik Skaugerud, Geir-Håkon Øverby, Arne Kjærnet, Eva Skaug Olsen
Første rekke fra venstre, Eldar Otterstad, Ingebrigt Henningsen, Herbjørg Heimgard Skoglund

Bakerste rekek fra venstre Per Erik Skaugerud, Geir-Håkon Øverby, Arne Kjærnet, Eva Skaug Olsen Første rekke fra venstre, Eldar Otterstad, Ingebrigt Henningsen, Herbjørg Heimgard Skoglund

Styret inneværende år:

Styreleder:    Ingebrigt Henningsen  (2020-2022)

Nestleder:  Arne Edgar Kjærnet    (2019-2021)    Sitter til årsmøtet i 2022

Kasserer:       Eldar Otterstad            (2020-2022)

Sekretær:     Herbjørg H. Skoglund (2020-2022)

Styremedlem:  Eva Skaug Olsen         (2019-2021)    Sitter til årsmøtet i 2022

Styremedlem: Geir Håkon Øverby      (2021-2023)

Varamedlem: Per Erik Skaugrud         (2020-2021)    Sitter til årsmøtet i 2022

Varamedlem: Toril M. Møystad           (2020-2021)    Sitter til årsmøtet i 2022

Revisorer

Revisor Hanna Hanstad gjenvalg (2020-2022)            Ikke på valg

Revisor Rolv Skirbekk ikke på valgt (2019 -2021)       Sitter til årsmøtet i 2022

Valgkomite

Arne Edgar Kjærnet (2021-2024)

Frida Odden (2019 – 2022)

Karin Schulstadsveen (2020-2023)