Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldres dag i Fredrikstad

Kommunen arrangerer eldres dag lørdag 30. september

Ordfører Siri Martinsen hilser fra kommunen på festarrangementet  som ledes av Per Edvardsen

Ordfører Siri Martinsen hilser fra kommunen på festarrangementet som ledes av Per Edvardsen

Fredrikstad kommune ved eldrerådet arrangerer lørdag 30. september FNs internasjonale dag for eldre. Mellom kl. 1200 og 1430 vil det bli et festarrangement i Bankettsalen til Scandic City Hotel med enkel bevertning, allsang, underholdning og gevinster. Ordfører Siri Martinsen og varaordfører Atle Ottesen vil være til stede og hilse fra kommunen. Festarrangementet vil bli leder av eldrerådet (og leder av Pensjonistsforbundet Fredrikstad), Per Edvardsen.

Vil du være med må du kontakte servicetorget i kommunen – tlf. 69 30 60 00 – eller epost: torget@fredrikstad.kommune.no.

Påmeldingsfrist er mandag 25. september 2023 og det er bare personer som er registrert som kan delta.