Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldrerådskurs

Eldrerådskurs i Molde 31. januar 2023

På fremste benk deltagere fra Herøy.

På fremste benk deltagere fra Herøy.

Den 31. januar arrangerte Pensjonistforbundet Møre og Romsdal Eldrerådskurs for 32 deltakere fra hele fylket. Vi fikk også med oss 5 sekretærer fra kommunene, det var svært positivt.

Det var Rune Ramsli fra Pensjonistforbundet som var kursleder på kurset.

Det var mange fornøyde deltakere som dro hjem etter endt kursdag.

Sekretær Synnøve Jansen og Gunn Berit Hagås og Ann Ingeborg Julnes fra Aukra Pensjonistlag.

Sekretær Synnøve Jansen og Gunn Berit Hagås og Ann Ingeborg Julnes fra Aukra Pensjonistlag.