ELDRERÅDSDAGEN MARKERES PÅ SAMFUNNSHUSET TIRSDAG DEN 11.10.22 KL 11

Eldrerådet i samarbeid med Neiden, Pasvikdalen og Kirkenes Pensjonistforening står for arrangementet. Statsforvalteren kommer og snakker om fremtidsfullmakt og vergemål. Servering som vanlig. Musikk/sang. Åresalg - ta gjerne med en gevinst! ALLE pensjonister er velkommen!