Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldrerådets mandat og oppgaver i kommunen

Pensjonistforeningen fikk til medlemsmøtet i september besøk av den nytilsatte kommunedirektøren Ronny Berg. Han gjennomgikk veilederen for eldreråd, om eldrerådets rolle, valg av eldreråd, arbeidet i rådet og om rådsmedlemmenes oppgaver og plikter

Berg sin orientering ble tolket av Brita Kåven

Berg sin orientering ble tolket av Brita Kåven

Hver kommune skal ha et eldreråd, dette et lovpålagt organ. Eldrerådet skal gi uttalelser i alle kommunale saker som angår eldre. Rådet kan selv ta opp saker, som de mener bør følges opp i kommunen. Flertallet i eldrerådet skal være over 60 år. Eldrerådet sakl utarbeide møteplan, eget budsjett og utarbeide årsmelding. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Kommunestyret kan gi medlemmer av eldreråd møterett i andre folkevalgte organer. Administrasjonen i kommunen er ansvarlig for å ordne med tolking under møtene, i møtesammenheng skal det være mulig å bruke sitt eget språk .

Medlemsmøtet ble holdt i det nylig oppussede samfunnshus. Kommunedirektør Ronny Berg foredrar. Foto: Leif P. Grønmo

Medlemsmøtet ble holdt i det nylig oppussede samfunnshus. Kommunedirektør Ronny Berg foredrar. Foto: Leif P. Grønmo

Pensjonistforeningens medlemmer hadde mange spørsmål, forslag og innlegg. Det har vært utfordringer med innkallingene til møtene, noen i eldrerådet har vansker med å få åpnet dokumentene.Det kreves at det skal være tolk tilstede under møtene i eldrerådet. Henvendelser som medlemmene sender til kommunen, er ikke blitt besvart. Kommunedirektøren lovte å følge opp de merknadene som fremkom på møtet. Medlemmene var fornøyde med at Berg tok seg tid til å være tilstede i lag me pensjonistene