Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldreråd og sykkeltur i Pensjonistforeningen

På møtet i Songdalen Pensjonistforening tirsdag 28. mars 2023 orienterte Solveig Nordkvist om arbeidet i eldrerådet og Nina Irslinger tok oss med på en sykkeltur fra Trondheim til Lindesnes.

Nina Irslinger brukte både piano og tussefløyte som følge til sin reisebeskrivelse.

Nina Irslinger brukte både piano og tussefløyte som følge til sin reisebeskrivelse.

Det var som vanlig stort frammøte i Bestestua på Nodeland da pensjonistforeningen hadde sitt møte i mars.

Asbjørg Sørensen hadde ord for dagen. Hun leste diktet "En venn" av Erland Waade,

Solveig Nordkvist var foreslått til eldrerådet av Songdalen Pensjonistforening. Da eldrerådet ble konstituert ble hun valgt til leder. Dette vervet har hun nå innehatt i over 3 år og er inne i siste året av denne perioden.

Eldrerådet i Kristiansand består av 11 medlemmer hvorav 7 er medlemmer av Pensjonistforbundet.

Eldrerådet skal behandle alle kommunale saker som har betydning for eldre. Men de kan også ta opp egne saker.

Solveig Nordkvist fortalte at de i starten hadde hatt møte med ordføreren, og at de har møte- og talerett i helseutvalget.

Corona-pandemien skapte en del problemer i starten. Det ble mye møter på nett. Men etter hvert kom normale fysiske møter i gang.

Saker som hun trakk fram var brannsikring, besøk på Songdalstunet, kulturrulatoren og sykler og sparkesykler i gågata.

En sak om verandaglass i Steinkleiva fikk mye oppmerksomhet i media, og hun skal i snart delta i en workshop i Grimstad hvor denne saken blir brukt som eksempel.

Andre ting som ble nevnt var Temaplan om frivillighet, Fastlegeordningen, vold i sykehjem og universell utforming.

Eldrerådet hadde vært på besøk ved Kjøkkenservice og smakt på maten.

I forbindelse med FNs internasjonale eldredag hadde eldrerådet et arrangement.

Nina Irslinger tok oss med på en sykkeltur fra Trondheim til Lindesnes. Hun illustrerte med flotte bilder og musikk.

Turen gikk via Selbu, Røros, Åndalsnes, Bergen, Stavanger, Åna Sira og endte ved Lindesnes fyr.

Hun er organist av yrke og hun framførte musikk til bildene på piano og tussefløyte fra Storbekken.

Det ble spingdans, Fjelltrall, Huldreslått, allsang med Når fjordene blåner (Geiranger), Bryllupsdag på Trollhaugen, Tore Tang og hun avsluttet med The Rap v Rolf Løvland.

Et flott opplagt program som ble meget godt mottatt av en fullsatt Bestestue.

Som vanlig var det god mat, allsang og utlodning.

Solveig Nordkvist

Solveig Nordkvist

Asbjørg Sørensen

Asbjørg Sørensen