Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ELDREDAGEN I AUKRA 2021

Alle innbyggerne i Aukra kommune over 65 år kunne melde seg på.

Deltagerne i aulaen

Deltagerne i aulaen

Aukra Pensjonistlag arrangerte Eldredagen den 12. november.

Alle innbyggerne i Aukra kommune over 65 år kunne melde seg på. Det var 84 deltagere påmeldt til arrangementet.

Inviterte gjester: Ordfører og varaordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilsen, og Audhild Mork. Kommunedirektøren i Aukra, Gerd Marit Langøy og Demenskoordinator i Aukra, Merete Lofstad. Lederen for Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, Mellvin Steinsvoll var også gjest.

Den første delen arrangementet var en temadel med tittelen: SAMMEN OM ET ALDERSVENNLIG AUKRA.

Innledere var: Eldreombudet i Norge, Bente Lund Jacobsen. Og Seksjonssjef i Helsedirektoratet/ Leder for Senter for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen. 

Bente Lund Jacobsen, var inne på tema som bl. annet: Helse og arbeid. Representasjon av eldre i politikken. Diskriminering av eldre på gr. a. alder. Digitalisering. Innovasjon. Og Eldrerådenes innflytelse i kommuner og fylke. Institusjoner og hjemmeboende. Eldre hjelper eldre. m.m.

 Wenche Halsen, var inne på tema som bl. annet: Reformen om, Leve hele livet. Ett aldersvennlig Norge. Aktivitet og fellesskap. Mat og måltider. Helsehjelp. Sammenheng og overganger i livet. Kunnskap og utviklingsmiljø. Arbeid med samfunnets utvikling. Synliggjøre resursene til de eldre. m.m.

Ordfører Odd Jørgen Nilsen, hilste til deltagerne, og informerte kort fra kommunen.

 Lederen i Aukra Pensjonistlag Ole Rakvåg, takket innlederne, og overrakte gaver til de begge. Det var en handlaget skål med inskripsjon til hver, som var laget av Aukrakeramikeren Gro Løvik.

Andre delen: Festmiddag til alle deltagerne på Aukra Hotell kl. 18,45

Lederen for Arrangement- og Turkomiteen, Wilhelm Andersen ønsket alle velkommen til en kveld der trivselsfaktoren skulle være høy. Han orienterte om opplegget for kvelden. Allsangen gikk godt, med musikk fra Johnny Ståle Bjerkan, som også hadde mange fine musikk og sanginnslag utover kvelden. Aukra Hotell var fint pyntet til fest, og serverte, Sosakjøtt med tilbehør, og dessert var hjemmelaget Karamellpudding. Maten fikk veldig god omtale av gjestene også.

Etter at hovedretten var inntatt, leste Marit Sand Rønstad to fine dikt fra sin nettopp utkomne bok.

Mellvin Steinsvoll hilste til deltagerne, og fortalte om arbeidet i forbundet.

Det var vekselsvis sang og musikk, og praten gikk livlig ved bordene.

Etter desserten som var meget velsmakende holdt vår nye Kommunedirektør Gerd Marit Langøy, en fin takk for maten tale.

Lederen i Aukra Pensjonistlag Ole Rakvåg takket og overrakte blomster til Marit Sand Rønstad for opplesing av fine dikt.

Han oppsummerte så dagens arrangement, og takket lederen for arrangementskomiteen, Wilhelm Andersen og styret for godt samarbeid i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Han ønsket alle velkommen til neste års feiring i Aukras nye storstue med plass for enda flere.

Wilhelm Andersen, takket alle for deltagelsen, og ønsket vel hjem.

Arrangementet slutt kl. 21,15.

Fra festmiddagen på Aukra Hotell

Fra festmiddagen på Aukra Hotell

Kristian Rød Dy. En engasjert tidligere ordfører i Aukra

Kristian Rød Dy. En engasjert tidligere ordfører i Aukra

Lederen i Aukra Pensjonistlag, takker innlederne Bente Lund Jacobsen og Wenche Halsen for gode innlegg.

Lederen i Aukra Pensjonistlag, takker innlederne Bente Lund Jacobsen og Wenche Halsen for gode innlegg.