Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldredagen 2022 for lesja kommune

Arrangert av Lesja pensjonistlag

Leiar i pensjonistlaget Torunn Einbu ønskjer velkomen.

Leiar i pensjonistlaget Torunn Einbu ønskjer velkomen.

Ivar Hoel fortel om verteikn og refererer til primstaven.

Ivar Hoel fortel om verteikn og refererer til primstaven.

Torunn takkar for innslaget.

Torunn takkar for innslaget.

Middag

Middag

Opplegget for bildekvissen - bilde med nummer, pil som peikte på eit hus og fleire forlag til namn på dei som budde der i 1962, der eitt var det korrekte.

Opplegget for bildekvissen - bilde med nummer, pil som peikte på eit hus og fleire forlag til namn på dei som budde der i 1962, der eitt var det korrekte.

Kjekk Eldredag for Lesja kommune på Bjorliheimen søndag 2. oktober, arrangert av Lesjaskog pensjonistlag. Desse arrangementa går på omgang mellom pensjonistlaga i Lesja og Lesjaskog, og i år var det vår tur. Dei er gratis for alle innbyggarar i alder 67+.

Programmet bestod av:

  • Kåseri om verteikn av Ivar Hoel frå Fræna
  • Kviss med Widerøebilde frå 1962 ved Arnfinn Kjelland
  • Musikkinnslag med Kari Lien
  • Middag med dessert, kaffe og kake
  • Loddsal og hyggeleg samver.