Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ELDREDAGEN 2. OKTOBER

En feiring i samarbeid med Midtløkken aktivitetshus og Pensjonisforbudet Farmand.

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Et vellykket samarbeid som samlet over 160 personer ble avholdt på Midløkken. Disse fikk servert rundstykke, bløtkake og kaffe/te. Leder Elin Blomberg ønsket velkommen før av- og påtroppende ordfører i Tønsberg hilste eldredagen og deltagerne. Eldrerådet og Brukerrådet hadde også innlegg før Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen hilste dagen. I foajeen var det loddsalg og verving av medlemmer. Begge deler gikk bra. Underholdningen var ved Jazzmusikker Elin Helleland. En fornøyd forsamling takket for seg.