Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ekstra tillegg til minstepensjonister

I forrige uke overleverte pensjonsutvalget utvalgets utredning til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utvalget beskriver og vurderer blant annet ulike løsninger for aldersgrensene i folketrygden, minste pensjonsnivå og uføres alderspensjon.

Under årets trygdeoppgjør tidligere i år, ble påvente av pensjonsutvalgets utredning brukt som begrunnelse for å ikke gi de med minstepensjon ekstra tillegg.

Utvalgets anbefalinger sier ikke noe om behovet for et ekstra tillegg til minstepensjonister med virkning fra 2022. Det som er verdt å merke seg er at statsrådene under mottakelsen av utvalgets rapport, uttalte at det er behov for å gi minstepensjonister et ekstraordinært tillegg. Noe som har blitt støttet av stortingsrepresentanter.

Pensjonistforbundet Østfold oppfordrer nå regjeringen om å innfri Pensjonistforbundets massive krav om å gi minstepensjonister et ekstraordinært pensjonsløft nå!

For å sikre at framtidige justeringer av pensjoner skal bli mer treffsikker og rettferdige, må oppgjørene skje i nært samarbeid med de toneangivende pensjonistorganisasjonene og da spesielt Pensjonistforbundet.