Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ekskursjon til Storanipa Avløpsreinseanlegg

Sammen med Senioruniversitetet Øygarden og Sotra inviterte vi til å bli kjent med det flotteste og beste avløspsrenseanlegget i Norge.

Øyvar sitt bygg utenfor fjellanlegget som inneholder avløpsrenseanlegget

Administrerende direktør Bjarne ulvestad

En lydhør forsamling

Kjeledress må en ha - må vite

En fornøyd leder av SØS

Her starter prosessen

En engasjert, og dyktig, omviser, Marius Hansen

Her er første del av rensingen

Og dette er sluttproduktet som hentes i kontainer

Det er plass til mange der inne

Og her gjøres siste delen klar

Måtte bare snike meg med

Øygarden har det flotteste avløpsrenseanlegget i landet, og nysgjerrigheten gjorde at vi gjerne ville få vite mer om hva som skjulte seg inni fjellet. Derfor ble det sommerutflukt til anlegget.

Vi fikk en detaljert og meget god informasjon om prosessen fram til denne nyvinningen. At sluttsummen ble 410 millioner i stedet for 500 fordi de gjorde gode grep underveis kan alle abonnenter takke for. I dag er 14 000 tilknyttet anlegget, men det er dimensjonert for 50 000.