Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Egen sending for pensjonister

Radio Trøndelag (FM) har et eget program for pensjonister - og andre! - med sendinger lørdager kl 18.00, søndag kl 08.00 og mandag kl 18.00. Her er det mye god musikk, hilsninger og interessante tema. Det er Kåre Børseth og Per Olaisen i Stjørdal Pensjonistlag som er ansvarlige for sendingen. De dyktige herrene forteller at de blant annet snakker om kommunens helsearbeid, og at de har opprettet en god dialog med etat Omsorg i Stjørdal. Pensjonistradioen gir oss en stemme og gjør oss synlige, sier Kåre og Per, som oppfordrer andre pensjonistlag til å gjøre noe tilsvarende.

Nestleder og leder i Stjørdal Pensjonistlag, Kåre Børseth og Per Olaisen, under sending av Pensjonistprogrammet i Radio Trøndelag.

Nestleder og leder i Stjørdal Pensjonistlag, Kåre Børseth og Per Olaisen, under sending av Pensjonistprogrammet i Radio Trøndelag.