Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

E-helse i Fredrikstad kommune

På møtet mandag 30. januar vil vi ta opp emnet e-helse.

Hvordan skal vi gjøre livet godt å leve når vi bli eldre og det ønskes at stadig flere av oss skal bli boende hjemme så lenge som mulig? Fredrikstad kommune vil framover satse på bruk av eHelse-løsninger og velferdsteknologi sammen med mestringstiltak og tjenesteutvikling for å skape trygghet i hjemmet.

Pensjonistforbundet Fredrikstad har til sitt åpne møte mandag 30. januar kl. 1800 invitert kommunens eHelse-sjef Eirik Sletten til å orientere om det arbeidet som er gjort og hva som planlegges framover innen e-helseavdelingen innen Helse og velferd.

Det blir som vanlig bevertning og utlodning (hvis du ønsker det, kan du ta med en liten gave til utlodningen),

Vårt neste møte – mandag 27. februar kl. 1800 – blir årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må styret ha innen mandag 6, februar 2023. Nærmere innkalling og dagsorden vil bli gitt nærmere årsmøtedagen.