Dypdykk i arkivet

I 2017 fikk Hilmar Hellum og Hanne Raaen overrakt Pensjonistforbundets hederstegn og diplom. Det var nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud, Erik Nilsedalen, som overrakte hederstegnene.

HEDERSTEGN: Erik Nilsedalen (til venstre) overrakt Pensjonistforbundets hederstegn til Hanne Raaen og Hilmar Hellum.

HEDERSTEGN: Erik Nilsedalen (til venstre) overrakt Pensjonistforbundets hederstegn til Hanne Raaen og Hilmar Hellum.

  Han understreket at det er en utmerkelse som tildeles medlemmer som har gjort en betydelig innsats i organisasjonen. Hellum ble hedret for sin innsats som leder i Vikersund, og Hanne Raaen for forskjellige tillitsverv, både i lokalforeningen og fylkesforeningen.

   Året etter fikk Randi og Hilmar Hellum overrakt hedersbevisningen «Årets vikersunding». De fikk prisen for sin innsats på flere områder i lokalsamfunnet. De har utmerket seg med omsorg og medmenneskelighet, het det i begrunnelsen. Prisen deles ut av Vikersund Vel og Vikersund Handelsstand.