Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dypdykk i arkivet

I 2017 fikk Hilmar Hellum og Hanne Raaen overrakt Pensjonistforbundets hederstegn og diplom. Det var nestleder i Pensjonistforbundet Buskerud, Erik Nilsedalen, som overrakte hederstegnene.

HEDERSTEGN: Erik Nilsedalen (til venstre) overrakt Pensjonistforbundets hederstegn til Hanne Raaen og Hilmar Hellum.

HEDERSTEGN: Erik Nilsedalen (til venstre) overrakt Pensjonistforbundets hederstegn til Hanne Raaen og Hilmar Hellum.

  Han understreket at det er en utmerkelse som tildeles medlemmer som har gjort en betydelig innsats i organisasjonen. Hellum ble hedret for sin innsats som leder i Vikersund, og Hanne Raaen for forskjellige tillitsverv, både i lokalforeningen og fylkesforeningen.

   Året etter fikk Randi og Hilmar Hellum overrakt hedersbevisningen «Årets vikersunding». De fikk prisen for sin innsats på flere områder i lokalsamfunnet. De har utmerket seg med omsorg og medmenneskelighet, het det i begrunnelsen. Prisen deles ut av Vikersund Vel og Vikersund Handelsstand.