Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Du kan miste retten til livsvarig pensjon

Pensjonistforbundet advarer mot lovforslag som kan få dramatiske konsekvenser.

Et lovforslag kan føre til slutten på livsvarige livspoliser. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Et lovforslag kan føre til slutten på livsvarige livspoliser. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Forbrukerrådet og Pensjonistforbundet går sammen mot lovforslag som kan frata hundretusenvis av fripolisekunder retten til livsvarig pensjon. I et felles brev til Finanskomiteen advarer vi mot de dramatiske konsekvensene av lovforslaget.

Kortere utbetalingsperiode

Dersom du mottar pensjon fra en fripolise har du i dag som hovedregel krav på å motta pensjon hver måned så lenge du lever. Finanskomiteen på Stortinget skal i disse dager ta stilling til et lovforslag som gir pensjonsleverandørene mulighet til å omgjøre din livsvarige pensjon til å bli utbetalt over en kortere periode.

Forslaget innebærer at pensjonsleverandøren skal kunne bestemme at de som i dag har en fripolise med en årlig utbetaling på mindre enn 1 G, (106.399 kroner) skal få omgjort utbetalingen til et årlig beløp på 1 G, og at utbetalingen deretter varer inntil kontoen er tom.

Ikke lenger livsvarig

Dersom du for eksempel har en livsvarig fripolise med en årlig utbetaling på 50.000 kroner, vil pensjonsleverandøren kunne kreve at denne endres til å bli utbetalt med 106.399 kroner i året, i det antall år det tar før kontoen er tom.

I et slikt tilfelle vil du få noen år med en høyere utbetaling, etterfulgt av noen år uten noen utbetaling fra fripolisen i det hele tatt. Dersom du lever lenge, vil du kunne få mange år med bare alderspensjon fra folketrygden.  

Uakseptabelt

For noen kunder vil det være ønskelig å få utbetalt pengene fra fripolisen over en kortere periode med større årlige beløp.

«Det må være kunden selv som avgjør om de ønsker en så vesentlig endring av pensjonsavtalen»

Pensjonistforbundet støtter altså at kundene gis en slik mulighet. Men vi mener at det må være kunden selv som avgjør om de ønsker en så vesentlig endring av pensjonsavtalen.

Mange setter pris på den tryggheten en livsvarig pensjonsutbetaling gir, og det er uakseptabelt at pensjonsleverandøren ene og alene skal kunne frata kunden denne tryggheten.

Kan havne i skyggen av andre forslag

Lovforslaget er en del av Proposisjon 223 L (2020-2021), som også inneholder en rekke andre forslag, blant annet om «pensjon fra første krone», som er et forslag Pensjonistforbundet støtter.

Vi frykter dermed at dette viktige forslaget som gjelder fripoliser kan havne i skyggen av de andre forslagene, og dermed gå rett gjennom i Finanskomiteen.

Saken kan følges på Stortingets nettsider ved å trykke her.

FAKTA:

En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet som stammer fra en ytelsespensjonsordning fra privat sektor.