Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Du kan hente pensjon fra boligen din

Er du en av dem som sitter med en nedbetalt bolig, kan boligen gi deg ekstra pensjon. De som bor i sentrale strøk, kan ha store verdier i boligen.

Å hente ut midler fra egen bolig, passer best når du har din siste bolig. Hvis du begynner for tidlig med å hente ut midler fra boligen, kan du få for lite egenkapital hvis du senere skal bytte bolig. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Å hente ut midler fra egen bolig, passer best når du har din siste bolig. Hvis du begynner for tidlig med å hente ut midler fra boligen, kan du få for lite egenkapital hvis du senere skal bytte bolig. (Illustrasjonsfoto: iStock)

SKREVET AV RUNE PEDERSEN (SMARTE PENGER) FOR BLADET PENSJONISTEN:

For å få tilgang på den egenkapitalen som boligen representerer, må du låne på boligen.

Det er da tre alternativer: Boliglån med nedbetaling, rammelån eller Seniorlån/Litt Extra.

Av disse tre er nedbetalingslån uaktuell, siden denne typen lån gjør at du må tilbakebetale den kapitalen du har fått tilgang til.

Flere tilbyr Seniorlån

Disse bankene tilbyr Seniorlån (LittExtra): Bien Sparebank, BN Bank, Fornebubanken, JBF Bank, KLP, Lillestrømbanken, OBOS, Sparebanken Vest og Strømmen Sparebank. I tillegg tilbyr DnB Senior Rammelån.

Å hente ut midler fra egen bolig, passer best når du har din siste bolig. Hvis du begynner for tidlig med å hente ut midler fra boligen, kan du få for lite egenkapital hvis du senere skal bytte bolig. For de fleste vil det være for tidlig å begynne tidlig i 60-årene.

Seniorlån/LittExtra er en lånetype som er spesielt myntet på pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett. Du betaler ikke renter og avdrag på lånet. I stedet legges rentene til saldoen på lånet. Lånet vokser altså.

Lav rente på rammelån

Når det gjelder rammelån, får du en viss ramme som du kan låne opp til. Du betaler renter av det beløpet du har brukt, og kan når som helst innbetale ekstra på rammelånet, eller ta ut penger så lenge du er under rammen.

Rammelån har de klart laveste rentene.

Bankene som tilbyr LittExtra, har i gjennomsnitt 1,5 prosentpoeng lavere rente på rammelån. Og det kan ligge enda lavere enn dette også.

Sikkerhet for å bo

I LittExtra har du en livsvarig borett, og utbetalingen kan vare til du er 95 år. På et rammelån har du ikke denne sikkerheten. Her er DnBs Senior Rammelån et unntak. Når lånet først er utbetalt, vil du ha det for 25 år, med mulighet for fem års forlengelse.

I LittExtra har ikke inntekten noe å si. Boligverdien, og hvor du bor, er avgjørende.

På rammelån er det ordinær kredittvurdering ved låneopptak. Normalt vurderes rammelånene på nytt etter et antall år for å se om betjeningsevnen er der.

Når inntektene blir lavere, kan det medføre et krav om at rammelånet skal gjøres om til et nedbetalingslån. Dette kan for eksempel være bortfall av en innskuddspensjon, og spesielt når den ene faller fra. Unntaket her er altså Senior Rammelån fra DnB.

Planlegg uttakene

Tar du opp rammelån, kan det være fristende å bruke mer penger enn du burde, fordi det er lett tilgang. Så her er det viktig å holde seg til den opprinnelige planen.

På LittExtra kan du velge mellom en engangsutbetaling, eller månedlige utbetalinger.

Med en engangsutbetaling blir det den samme vurderingen som med rammelån. Men skal du ta ut et jevnt beløp, lønner det seg å velge den månedlige utbetalingen. Tar du ut alt på en gang, betaler du en høy rente for hele uttaksbeløpet fra første dag.

Alder og geografi spiller inn

Hvor mye du får utbetalt, avhenger av boligens verdi, men også alder. Minimumsalder er 60 år. Jo eldre du er, desto mer får du utbetalt. Antallet som bor i boligen, vil også påvirke størrelsen på utbetalingen.

En annen viktig faktor er hvor du bor. For det er bare på steder med et velfungerende boligmarked det gis lån.

Det er sett på fem forskjellige alderstrinn, og markedsverdien på boligen brukt i regneeksemplet, er satt til fire millioner kroner. Utbetalingene blir lavere for et par enn for en enslig. Grunnen til det er at det er forventet gjenstående levetid (for lengstlevende) er lenger for et par.

TRE RÅD:

1. Ikke begynn å spise av egenkapitalen for tidlig – det kan ødelegge for fremtidige muligheter.

2. Rammelån har den klart laveste renten, og vil være å foretrekke hvis det er mulig.

3. Seniorlån/LittExtra vil du kunne få uavhengig av inntekt, og kan være det eneste alternativet.