Dokumenter for årsmøte 9.2.2023

Innkalling, årsberetning, aktivitetsplan, regnskap 2022/budsjett 2023, valgkomiteens innstilling til styre 2023 og styrets forslag til ny valgkomité.

Vedlegg

Innkalling årsmøte 2023

Innkalling årsmøte 2023.pdf

Vedlegg

Regnskap 2022/Budsjett 2023

Revidert årsregnskap 2022.pdf

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre.pdf

Vedlegg

Styrets innstilling til ny valgkomité

Styrets innstilling til ny valgkomite.pdf