Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dokumenter for årsmøte 9.2.2023

Innkalling, årsberetning, aktivitetsplan, regnskap 2022/budsjett 2023, valgkomiteens innstilling til styre 2023 og styrets forslag til ny valgkomité.

Vedlegg

Innkalling årsmøte 2023

Innkalling årsmøte 2023.pdf

Vedlegg

Regnskap 2022/Budsjett 2023

Revidert årsregnskap 2022.pdf

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre.pdf

Vedlegg

Styrets innstilling til ny valgkomité

Styrets innstilling til ny valgkomite.pdf