Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Digitalt årsmøte i PFTelemark

I stedet for fysisk årsmøte blir møtet på Teams

Teamsårsmøte 16.6.2021

Teamsårsmøte 16.6.2021

Foreninger/lag vil få invitasjon for å melde på delegater til årsmøte den 16.juni 2021.

1 delegat pr påbegynt 100 medlemmer.

På TVV -siden for foreningen/laget kan dere se hvor mange medlemmer dere har.

Hvis det ønskes en test på forhånd,så ta kontakt.